New Look Klinik  Föreningsgatan 18A   211 44 Malmö  0700-912362 / 040 – 23 73 30  info@newlookklinik.se