Permanent Fettborttagning

Lipolys med Aqualyx ( Permanent fettborttagning med injektion) 

 

Lipolys, eller mer korrekt adipolipolys, är en injektionsbehandling där man injicerar ett medel som spräcker hål på fettceller och på det viset minskar mängden fettvävnad i ett behandlat område.

 

Vi har nu ett medel som är godkänt av Läkemedelsverket, Aqualyx, så att vi kan utföra lipolys även i Sverige.

 

Hur går behandlingen med Aqualyx till?

 

Man injicerar medlet i underhudsfettet med en mycket tunn nål. Behandlingen medför inget större obehag och man behöver ingen bedövning. Behandlingen tar cirka 15 minuter och man kan maximalt behandla ett område stort som två handflator per gång.

 

Vilka områden kan behandlas?

 

-Överskott av fett i nacke (buffalo hump)

-Dubbel Haka

-kärlekshandtag

-Fettkuddar på mage och in- och utsida lår samt fettknutor, s k lipom, passar för lipolys. 

 

Hur många behandlingar behövs vid lipolys?

 

Det finns en individuell variation och det beror också på hur mycket fett det är i området men vanligen krävs 1-4 behandlingar. Det bör går 6 veckor mellan behandlingarna.

 

Vilka resultat ger en behandling?

 

Mellan 10-40% av fettet i området brukar försvinna på en behandling. Slutresultat ser man efter cirka två månader. Sund kost och träning förbättrar resultatet och det är viktigt att komma ihåg att lipolys inte är en bantningsmetod utan en behandling för punktfetma.

 

Hur är efterförloppet efter en lipolysbehandling?

 

Första veckan kan man uppleva svullnad, klåda och ömhet i behandlingsområdet och mindre blåmärken är ganska vanligt. På liknande sätt som efter fettfrysning och fettsugning så reagerar kroppen med inflammation i området när de förstörda fettcellerna skall tas bort. Det märker man som en liten förhårdnad i området under första månaden efter behandling. Efter cirka två månader ser man färdigt behandlingsresultat


Rekommenderad områden