Trådlyft

Trådlyft iLead / V-Soft Lift

 

En ny och effektiv metod att strama till huden utan kirurgi. Trådlyft är en enkel, snabb, säker och kostnadseffektiv behandling som kan genomföras på flertalet områden på kroppen där huden är slapp. Vanliga områden är ansikte, ögonbryn, mungipor, käklinje, hals, armar, bröst och bakdel. Vi använder oss av biologiskt nedladdningsbara trådar Polydioxanone, (PDO) som löses upp av kroppen efter ca 6-9 månader beroende på typ av tråd. PDO-trådar är av samma material som trådarna man använder sig av för att sy invärtesorganen med. Trådarna som även kallas för kirurgiska trådar är välbeprövade och har använts i decennier vid ex hjärta- och lungoperationer.

 

Hur går behandlingen till?

 

Trådarna förs in under huden med hjälp av tunna nålar som är gjorda på nanoteknik. Dessa nålar som är ”laddade” med PDO-trådar, placerar trådarna i optimalt läge när de förs in under huden. När man sedan tar ut nålen ligger tråden kvar i rätt läge under huden. Behandlingen genomförs i lokal bedövning och är relativt smärtfri. Den tar ca 30 min beroende på omfattningen av området som ska stramas.

 

När o hur ser resultaten ut?

 

Trådarna som förs in i huden framkallar en mekanisk spännkraft i huden och stimulerar fibroblast till naturlig nybildning av kollagen som är det som ger huden spänst, fasthet, en förbättrad hudstruktur och hudkvalitén förbättras. Trådlyft ger ett naturligt resultat eftersom det följer de naturliga konturerna. Resultatet börjar synas inom 2 veckor efter behandlingen, fortsätter sedan att successivt förbättras de efterföljande 2-4 månaderna och håller sedan upp till ca 2 år efter det eller längre beroende på ålder, livsstill och hudtyp. Rökning och överdriven solning kan förkorta hållbarheten. Trådlyft med fördel kan kombineras med t.ex. PRP, mesoterapi och filler för ytterligare föryngring av huden.V-soft lift behandlingen går inte att sätta ett fast pris på p g a att det är individuellt anpassat för varje patient och dess behov. Vi utför kostnadsfria konsultationer där vi även fastsätter priset på V Soft lift behandlingen.

 

Biverkningar

 

Vanligast är blåmärken efter nålsticken, men även en lätt rodnad och svullnad kan uppstå. Dessa går sedan spontant över de närmaste dagarna efter ingreppet. Det finns endast ett få  tal restriktioner, t.ex. att undvika påfrestningar som kan få trådarna att lossna. Trådarna måste få tid på sig att läka in i vävnaden. Du bör undvika att gapa eller spänna upp munnen för stort och liknande den första veckan. Undvik även intensiv träning. Efter ett par veckor finns inga restriktioner.